ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

طرح درس قران اول ابتدایی (حروف نا خوانا)

 

 

هدف كلی :

دانش آموزان با حروف ناخوانا آشنا شوند.

 

            اهداف جزئِی:

1- دانش آموزان با مثالهایی از حروف ناخوانا در فارسی آشنا شوند.

2- دانش آموزان بدانند که حروف ناخوانا را نمی خوانند.

3- دانش آموزان با نوشتن حروف ناخوانا به صورت تو خالی آشنا شوند.

                                                                      

اهداف رفتاری :

پس از پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند :

1- مثال هایی از کلماتی که حروف نا خوانا دارند بزنند.

2- بگویند حروف نا خوانا به چه شکل نوشته می شوند.

3- از روی لوحه حروف نا خوانا به درستی بخوانند.

4- روی لوحه حروف نا خوانا را در کلمات پیدا کنند.

 

روش تدریس :

 بحث گروهی – پرسش و پاسخ - نمایشی و .....

 

رسانه های آموزشی

ماژیک – تخته- کتاب – لوحه – نوار – ضبط صوت و....

 

 

 

فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب – توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

 

تعیین رفتار ورودی:

1- دانش آموزان باید با حروف  آشنا باشند.

2- دانش آموزان باید بتوانند حروف نا خوانا را در فارسی تشخیص دهند.

 

ایجاد انگیزه و آماده سازی(5 دقیقه ):

نصب لوحه به تخته و خواندن سوره ی حمد به صورت گروهی

 

ارائه ی درس(15 دقیقه):

ابتدا دانش آموزان را به دو گروه تقسیم می کنیم و از یک گروه می خواهیم که یک آیه را بخواند و گروه دوم تکرار کند و تا پایان سوره این کار را ادامه می دهیم و اگر احساس کردیم که دانش آموزی به صورت انفرادی مشکل دارد از او می خواهیم تکی بخواند تا اشکالاتش رفع شود .

و بعد یک بار سوره را برای یادگیری بیشتر از ضبط پخش می کنیم.

بعد درس جدید را شروع می کنیم و می گوییم که امروز قرار است که درس جدیدی بیاموزیم و درس را با مثالی از کلمات نا خوانا در فارسی شروع می کنیم و بعد از درک کامل حروف نا خوانا در کلماتی مانند خواهر و خواب می گوییم که از این کلمات در قران نیز وجود دارد و برای آن ها مثال می زنیم و می گوییم که این کلمات حروفی دارند که پوشالی و توخالی هستند و به همین دلیل آن ها را نمی خوانیم .

بعد از تمرین حروف نا خوانا به دانش آموزان می گوییم که حروف نا خوانا انواع متفاوتی دارند و آن ها را نام می بریم و در مورد آن ها توضیح می دهیم

نکته:

ارزشیابی تکوینی در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد.

 

ارزشیابی پایانی(5دقیقه )

از دانش آموزان می خواهیم با توجه به لوحه حروف نا خوانا را نام ببرند و از روی چند کلمه که در آن ها حروف نا خوانا وجود دارد بخوانند .

 

جمع بندی کلی(2 دقیقه ):

درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم مثلا می پرسیم نتیجه درس را بگویید.

 

تعیین تکلیف (3 دقیقه ):

جمع آوری اطلاعت درموردحضرت موسی (ع) و گزارش به کلاس به صورت گروهی و درس در جلسه ی بعد پرسیده می شود، فعالیت عملی که برای هر گروه است وباید  انواع حروف نا خوانا ( و ،ا،ل،ی )را بر روی مقوا بنویسند و برای آن ها مثال بزنند.

 

وقت آزاد (2 دقیقه ) :

رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

 نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت