ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

الگوی سامان دهنده     هرهفته دو ساعت ورزش هرماه 8جلسه و8ماه 64جلسه که باکسرتعطیلات عید وبرنامه  ها  وحوادث پیش بینی نشده 56جلسه ورزش وجوددارد.

 

هدف کلی :بهبود استقامت قلبی وعروقی

 

هدف جزیی

حیطه دانش: آشنایی بامفهوم استقامت قلبی وعروقی

                آشنایی بابرخی تمرینات استقامتی جهت بهبود استقامت قلبی وعروقی

 

حیطه مهارتی :توانایی راه رفتن سریع –دویدن آرام در مسیرها ومسیرهای تعیین شده-توانایی انجام برخی تمرینات استقامتی جهت بهبود استقامت قلبی –عروقی –مهارت در چگونگی تقسیم کار وانرژی در فعالیت های استقامتی

 حیطه نگرشی:     علاقه مندی نسبت به انجام تمرینات استقامتی-انگیزه برای توسعه وبهبود استقامت قلبی وعروقی

 


کارهای قبل از تدریس

ارزشیابی تشخیصی: معلم به بچه ها میگوید ببینید که من درست می نشینم یا غلط اگردرست است تشویق کنید واگر غلط است بگویید غلطه آی غلطه وخودش در وضعیت درست یعنی          صاف روی صندلی می نشیند وبچه ها تشویق می کنید (1دقیقه) 

 

وسایل لازم :دو عدد کیف با چند کتاب که هم وزن باشند

 

 

آمادگی سازمانی           فعالیت معلم                                                            فعالیت دانش آموز

1-    بچه ها لباس ها رابپوشید                                    بچه ها با توجه به از روی قد می ایستند

2-    از روی شماره هایی که قبلا داده ام بایستید              بچه ها نظام میگیرند  2دقیقه

3-    بچه ها نظام بگیرید

 

آمادگی بدنی      بچه ها آرام راه بروید دست ها کشیده بالای سر                راه می روند( روی خط )

                                                                                                           دستها را بالای سرمی کشند ومی خوانند راه 

                                                                                                            می روم راه می روم چطور  چطورراه برم

                               روی پنجه پاراه برود وتا شماره ده بشمار                         راه می روند ومی شمارند

                              روی پاشنه پا راه برووتا شماره ده بشمار                          انجام می دهند

                              حالامثل قبل راه برو                                                    راه می روند ومی خوانند

                              حالا مثل خرگوش راه برو                                             راه می روند ومی خوانند

                              حالا مثل موتور سیکلت روشن شووآرام گاز بده                   انجام می دهند   

                             حالا مثل هواپیما تند برو                                                تند می دوند

                             حالاسرعتت را کم کن وآرام مثل اسب یورتمه برو                می روند

                             حالا آرام بدو وسرت را به کف دست من بزن                      انجام می دهند                                                                    

                              وبروصف بگیر                                                          (  5 دقیقه)

 

آمادگی بدنی              اکنون یک کم در جابزن                                               در جا می زند

خصوصی                چرخش از گردن شروع کن به سمت راست نگاه کن            انجام می دهند 

                                             وتا8 بشمار 

                             حالا به سمت چپ نگاه کن وتا8بشمار                              انجام می دهند   

                             شانه ها را بالا بگیر وتا شماره 8 بشمار                           انجام می دهند   

                             حالادستهایت را بازوبسته کن وتا8بشمار                           همین کارراانجام می دهند

                             کمرت رابه طرف راست خم کن وتا8 بشمار                      انجام می دهند   

                             کمرت را به طرف چپ خم کن وتا8 بشمار                        انجام می دهند   

                             پای راستت را بالابگیر وتا8 بشمار                                  انجام می دهند   

                             پای چپت را بالا بگیر وتا8 بشمار                                   انجام می دهند   

                             اکنون در جابدو وتا8 بشمار                                          انجام می دهند   

                             طناب بزن  وتا8 بشمار                                               انجام می دهند   

                             حرکت پروانه انجام بده                                                انجام می دهند

                            چند نفس عمیق بکش                                                   چند نفس عمیق می کشند

                            حالا دوتا شماره بده                                                     به نوبت شماره یک ودو می شوند( 5دقیقه)

 

پیاده کردن                                                                                                     (15 دقیقه)

               

                                 بچه ها دو گروه شوید ازروی شماره های خود                 دو گروه می شوند

هدف :آموزش        گروه 1 اینجایی که من می گویم بایستد وگروه

بازی امداد             دو هم همین طور                                                   بچه ها به صورت صفی پشت سرهم دوصف می

                           بچه های هرگروه باید دوتا کیف که داخل                         ایستند

                          آن کتاب است بایدتاجایی که من نشان می دهم

                          ببرندوبیاورندوبعددست خود رابه نفرات بعدی بزنند            نفرات اول کیف را می برند ونفرات دوم کیف

                          ونفرات بعدی بیاورندبچه های هرگروه بایددقت کنند            رابرمی گردانندتاپایان نفرات  

                         که تانفرات قبل نیامده اند حق ندارندکه زودترحرکت          

                          کندبازی ازپشت خط شروع می شود                                   بچه ها گوش می کنند

                          وگروهی هم که بازی را زودتر تمام کردبایدصبر

                          کند تاگروه رقیب هم بازی راتمام کندوبعدگروه برنده

                          اعلام می شود این بازی چندبار انجام می شود وتا

                          آخربارببینم کدام گروه امتیاز بیشتری آورده است

 

بازی تفریحی         بازی دوم بساز وبساز                                                                    (2 دقیقه)

وهوش                 بچه هااطراف من جمع شوید من می گویم بساز وبساز                                 بچه ها می گویند چی بسازم

                          هر چی که من می گم بساز                                                                                  چی بسازم

                          مثلا2+3بساز                                                                                 بچه ها باید5نفر5نفر باهم شوند

                          این بازی برد وباخت نداردوفقط جنبه تفریحی دارد

                          وافرادی که زودتر گروه راساختندتشویق می شوند

 

بازگشت به             بچه ها یک دایره بسازید                                           می سازند

حالت اولیه             حالابازمی شویم بسته میشویم رابخوانید                          می خوانند

                          دستهای خودرابمالید                                                      می مالند

                          پاهای خود راهم بمالید                                                  می مالند

                          حالاکمر همدیگر رابمالید                                              می مالند

                          چند نفس عمیق بکشید                                                  می کشند

                          لباسهای خودرابپوشید                                                  می پوشند

                         وبه کلاس بروید                                                         می روند            (  5 دقیقه  )  

 

 

موفق باشیدنوشته شده در تاريخ سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۸۷ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت