ازاينكه براي مطالعه وبلاگ آموزشی وحدت راانتخاب نموده ايد خوشحالیم.دراین وبلاگ با موضوع آموزشی وتربیتی علی الخصوص امور پرورشی مدارس تهیه شـــــــده است امیدوارم که مطالب این رسانه رضایت شما را جلب کرده و اوقات خوبی را سپری كنيد. نظرات شمادرزيرهريك ازمطالب براي ارائه بهتر وبلاگ كمك شاياني به ما خواهدنمود لطفادرصورت امكان نظرخود راعلام فرمائيد. پایگاه آموزشی وحدت

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

كلاس:

 نام دبير مريوطه:

نوبت اول

بسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

دبستان وحدت

نام آزمون:تاريخ و مدني چهارم ابتدائي

تاريخ آزمون: بهمن       مدت آزمون:60دقيقه

تعداد سئوالات:25

تعداد صفحات:

رديف

‹خدايا ما را از تاريكي هاي وهم خارج ساز و به نور فهم و دانش گرامي بدار›

بارم

 

گزينه صحيح را با علامت ضربدر مشخص كنيد؟

 

1

مهمترين مشكل انسان نخستين چه بود؟

ساختن خانه£             نداشتن ابزار£              فراهم كردن غذا£              بي سوادي£

2

2

اولين ابزارهاي انسان بيشتر از چه ساخته شده بود؟

شاخه هاي درختان£         استخوان حيوانات£        پوست حيوانات£         سنگ£

3

اولين دانه هايي كه انسان كاشت چه بود؟

گندم، عدس£  جو، برنج£      گندم، جو£      برنج، عدس£

4

نام شهري را كه مادها در دامنه ي كوه الوند ساختند چه نام داشت؟

تيسفون£    تخت جمشيد£   هگمتانه£             شيراز£

 

جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد:

 

5

انسانهاي نخستين در آن رمان نيازهاي خود را از راه ....................... برطرف مي كردند.

2

6

به فرمان روايان مصر ....................... مي گويند.

7

در حدود چهار هزار سال پيش اقوام .................... از شمال درياي خزر به سرزمين ما آمدند.

8

نام جد كوروش ......................... نام داشت.

 

به سؤالات زير پاسخ دهيد:

 

9

چرا انسانهاي نخستين در غارها زندگي مي كردند؟

1

10

قانون و خط چگونه به وجود آمدند؟

2

11

سه گروه از آريايي ها را كه به ايران آمدند را نام ببريد؟

5/1

12

چهار مورد از كارهاي مهم داريوش را نام ببريد؟

2

13

چرا در زمان هخامنشيان، در بين راه ها چاپارخانه و قلعه هايي ساخته بودند؟

1

14

بين النهرين به چه سرزميني گفته مي شود؟

5/0

 

گزينه صحيح را با علامت ضربدر مشخص كنيد:

 

1

دومين جامعه اي كا در آن زندگي مي كنيم چه نام دارد؟

مسجد£   خانواده£  مدرسه£           هيچكدام£

5/3

2

بهترين راهنماي ما در مدرسه است؟ 

مدير£     معلم£     مربي پرورشي£    ناظم£

3

اگر در منزل هر چيزي را سرجاي خود قرار دهيم، نشانه چيست؟

احترام به والدين£ داشتن نظم£ كمك كردن به والدين£     عادت كردن£

4

مدرسه محل ............... و ................... است.

5

امام جماعت جلوتر از همه ي مردم در ........... مي ايستد.

6

يكي ديگر از محل هاي اجتماع مردم ................. است كه نمونه كوچكي از جامعه اسلامي است.

 

به سؤالات زير پاسخ دهيد:

 

8

معناي نظم چيست؟

5/1

9

چرا دين اسلام به خانواده اهميت داده است؟

5/0

10

دو نفر ار افرادي را كه در مدرسه براي شما تلاش مي كنند نام ببريد و وظيفه ي آن ها را بگوييد؟

1

11

مردم در مسجد براي حل مشكلات محله ي خود چه مي كنند؟

5/0

 

 نوشته شده در تاريخ جمعه ۵ بهمن۱۳۸۶ توسط گلی زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | : | ویرایش قالب : پایگاه آموزشی وحدت